Regulament 2022

REGULAMENTUL OFICIAL AL ​​PROGRAMULUI

„Campionatul de voluntariat” – Ediția 2022

Prezentul Regulament oferă informații despre organizarea și desfășurarea unui program intern de premii, care se adresează categoriilor de persoane îndreptate să participe în conformitate cu următoarele prevederi și, de asemenea, să conțină o serie de reguli care trebuie să respecte timpul și activitățile lor. urmează să fie întreprinse în temeiul programului. Acest program nu promovează face referire la produsele și serviciile OMV Petrom SA, activitățile sale, planurile de afaceri, relațiile cu partenerii de afaceri, structura organizatorică etc. Acest program nu și nu asimilează loteria publicitară.

I. ORGANIZATOR DE PROGRAM. REGULAMENT OFICIAL

1.1 Programul „Campionatul de Voluntariat” (denumit în continuare „Programul”) va fi inițiat, susținut și implementat direct de OMV PETROM SA, company condusă de dualistă cu sediul în Strada Coral, nr. 22, sector 1 (Orașul Petrom), București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub Nr. J40/8302/1997 și având codul de înregistrare fiscală RO 1590082, având un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 Lei (denumit în continuare „Organizatorul”).

1.2 Programul, organizarea în conformitate cu instrucțiunile comunicate de Organizator și cu aplicarea prevederilor prezentului Regulament Oficial al Programului Campionatului de Voluntariat (denumit în continuare „Regulamentul”), se va desfășura cu sprijinul agenției de publicitate și relații publice SC GRAFFITI PUBLIC RELATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, Corp B, etaj 4, sector 1, CUI nr. 24980530, atribut fiscal RO, număr de comandă în registrul comerțului J40/718/2009, („Agenția”).

Astfel, Agenția, prin reprezentanții săi, va coordona activitățile logistice legate de organizare și desfășurarea Programului (ex. bunăvoință de bunuri și/sau servicii, în numele și în numele Organizatorului și conform instrucțiunilor acestora, în legătură cu odată cu implementarea Programului).

Persoanele fizice cu drept de participare la participarea la Program trebuie să respecte prezentul Regulament, precum și oricare dintre termenii și condițiile de utilizare a Intranetului Organizatorului (sistemul informatic de comunicații electronice propriu al OMV PETROM SA), care poate fi accesat la adresa http:/ /intranet.petrom.com (denumit în continuare „Intranet”) și termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://campionatvoluntariat.ro/website . În același timp, fiecare persoană cu drept de participare poate

REGULAMENTUL OFICIAL AL ​​PROGRAMULUI

„Campionatul de Voluntariat” – Ediția 2022

Prezentul regulament oferă informații cu privire la organizarea și modalitatea de desfășurare a unui program intern cu premii, adresându-se categorii de persoane cu drept de participare potrivit prevederilor de mai jos și, tot, cuprinde o serie de reguli vor fi respectate cu ocazia și. în cadrul activităților ce urmează a fi întreprinse în cadrul programului. Prin acest program nu se realizează promovarea ori referiri la produsele și serviciile OMV Petrom SA, activitățile sale, planurile de afaceri, relațiile cu partenerii de afaceri, structura organizatorică etc.

I. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI. REGULAMENTUL OFICIAL AL ​​PROGRAMULUI

1.1 Programul „Campionatul de Voluntariat” (denumit în continuare „Programul”) va fi inițiat, susținut și implementat în mod direct, către OMV PETROM SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Str. Coralilor, nr. 22, sector 1 (Petrom City), București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8302/1997 și având codul de înregistrare fiscală RO 1590082, având un capital social subscris și vărsat de 5.664.410.833,50 Lei (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”).

1.2 Programul, organizat conform instrucțiunilor comunicate către Organizator și cu aplicarea prevederilor prezentului Regulament Oficial al Programului „Campionatul de Voluntariat” (denumit în continuare „Regulamentul”), se va desfășura cu sprijinul agenților de publicitate și relații publice SC GRAFFITI PUBLIC RELATIONS SRL, cu sediul în București, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, Corp B, etajul 4, sector 1, CUI nr. 24980530, atribut fiscal RO, număr de ordine în registrul comertului J40/718/2009, („Agenția”).

Astfel, Agenția, prin reprezentanții săi, va coordona activitățile logistice legate de organizarea și desfășurarea Programului (ex: căutareonarea de bunuri și/sau servicii, în numele și pe seama Organizatorului și potrivit instrucțiunilor acestora, în legătură cu desfășurarea Programului).

Persoanele fizice, cu drept de participare ce doresc să se vadă în vederea participării Programului trebuie să respecte prezentul Regulament, și oricare dintre termenii și condițiile de utilizare a Intranetului Organizatorului (propriul sistem informatic de comunicare electronică la OMV PETROM SA), poate fi accesat la adresa http://intranet.petrom.com (denumit în continuare ”Intranet-ul”) și termenii și condițiile de utilizare ale site-ului https://campionatvoluntariat.ro/. Totodată, fiecare persoană cu drept de participare poate solicita detalii